Nhà đất Nam Định

Phạm Văn Thế

phamgiangabc49@gmail.com

Bán 3 suất đất mặt đường đen làng nghề mộc Trung Lao

Bán 3 suất đất mặt đường đen làng nghề mộc Trung Lao

Bán 3 suất đất mặt đường đen làng nghề mộc Trung Lao

16.50 tỷ
360 m²
Huyện Trực Ninh, Nam Định
18/10/2021

biet thự giải phóng

biet thự giải phóng

biet thự giải phóng

3.60 tỷ
126 m²
Thành Phố Nam Định, Nam Định
03/10/2021

Biệt thự Giai Phóng Nam ĐỊnh

Biệt thự Giai Phóng Nam ĐỊnh

Biệt thự Giai Phóng Nam ĐỊnh

3.60 tỷ
126 m²
Thành Phố Nam Định, Nam Định
03/10/2021