Nhà đất Nam Định

Khu đô thị Hòa Vượng

Khu đô thị Hòa Vượng hay còn gọi là Dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Nam Định là dự án khu nhà ở của thành phố Nam Định. Diện tích quy hoạch dự án lên tới 55.4 ha bao gồm đất nền dành cho giao thông, đất dành cho nhà ở và đất dành cho các công trình tiện ích.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khu đô thị mới Hoà Vượng được phát triển trong mối liên hệ tổng thể với Khu công nghiệp Hoà Xá, cụm du lịch văn hóa Đền Trần – Chùa Tháp, công viên hồ Tức Mạc, tạo nên một quần thể phát triển chung cho thành phố Nam Định ngày nay.

Dự án quy hoạch xây dựng hạ tầng Khu đô thị mới Hòa Vượng và khu vực đường vào khu Thương mại dịch vụ được hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng đã góp phần lớn vào sự thay đổi diện mạo của thành phố Nam Định, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội cũng như thu hút đầu tư từ các nguồn bên ngoài vào thành phố Nam Định nói riêng và của tỉnh Nam Định nói chung.

Thông tin liên hệ
  • Chuyên viên:
  • Số điện thoại 01:
  • Số điện thoại 02:
  • Email:
Đăng ký nhận thông tin dự án