Nhà đất Nam Định

Thông tin thị trường

Nam Định : Doanh nghiệp nhà thầu xin tạm dừng thi công chờ bình ổn giá vật liệu xây dựng

28/05/2021 08:21
Trước tình hình giá vật liệu xây dựng liên tục tăng, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nam Định có công văn xin kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng hoặc tạm dừng thi công chờ bình ổn giá.